Monthly Archives: אוגוסט 2016

מוטיבציה של עובדים

Posted by admin in News | Tagged | סגור לתגובות על מוטיבציה של עובדים

האינטרס העצמי: לעבוד ביעילות יש צורך בנוחות של מוטיבציה, הבא את הסולם בשביל הכסף – רווח אישי. זו השאיפה, תנאים טובים יותר ונוח יותר לקיומם בחברה. לפיכך, מניע של רווח אישי יכול להיות בחדר נפרד עם נוף יפה מהחלון, נוח … Continue reading

הצטרפות PI

Posted by admin in News | סגור לתגובות על הצטרפות PI

אזרח רשאי להירשם הבעלות הבלעדית רק אחת. מטרת היזם הפרט – הרווח מפעולות שלהם. אדם יזם יש את הזכות להדפיס, להתקשר בחוזים, להעסיק עובדים. מסמכים לרישום של האו"ם: 1. דרכון רוסי (אם המסמך נותן נאמן, אז עותק נוטריוני של כל … Continue reading